ul. Słowackiego 2B, 05-120 Legionowo (woj. Mazowieckie);
e-mail: biuro@swkipr.pl; tel. 884 347 677 - biuro

World Kennel Union (WKU)Polskie Porozumienie Kynologiczne (PPK)Porozumienie Unia Felinologii Polskiej (PUFP)

Krok 1

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Hodowli -> kliknij tutaj

Następnie należy pobrać i uzupełnić deklarację członkowską i wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego -> Formularze

Uzupełnioną dokumentację skanem bądź czytelnym zdjęciem wraz z dokumentem pochodzenia psa/kota (metryka lub rodowód) oraz jego zdjęć  wysyłamy na e-maila  biuro@swkipr.pl w tytule wpisując Rejestracja hodowli.

Pracownik biura po weryfikacji dokumentacji skontaktuje się z Państwem w celu umówienia się na przegląd kwalifikacyjny.

Krok 2

Prosimy o wypełnienie czytelnie pierwszej części Protokołu przeglądu hodowlanego -> kliknij tutaj 
Protokół przeglądu hodowlanego wykonywany jest wyłącznie na dorosłe zwierzęta, w którym opisywana jest ocena stanu klinicznego zwierzęcia w tym szczepień obowiązkowych i profilaktycznych oraz z uwzględnieniem wad anatomicznych jeżeli występują.

Proszę upewnij się, że Twój zwierzak ma aktualne szczepienie na wściekliznę oraz jest zachipowany.

Krok 3

Prosimy o przesłanie na adres biura oryginałów:

  1. rodowód lub metrykę
  2. deklarację członkowską
  3. wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego
  4. protokół przeglądu hodowlanego

Odpowiednio zabezpieczoną dokumentację, listem poleconym bądź kurierem wysyłamy na adres biura:

Stowarzyszenie Właścicieli Kotów i Psów Rasowych
ul. Słowackiego 2B
05-120 Legionowo
e-mail: biuro@swkipr.pl

Krok 4

Dokonaj opłaty na podstawie przesłanego przez naszego pracownika biura zestawienia kosztów.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Właścicieli Kotów i Psów Rasowych
ul. Słowackiego 2B
05-120 Legionowo
Numer konta bankowego (PKO BP): 22 1020 1026 0000 1802 0266 6576     

W tytule przelewu proszę wpisać „składka członkowska” lub „uzupełniająca składka członkowska” oraz podać nazwę hodowli.

Od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie zastrzegamy sobie prawo do realizacji wysyłki dokumentów w terminie 14 dni.