ul. Słowackiego 2B, 05-120 Legionowo (woj. Mazowieckie);
e-mail: biuro@swkipr.pl; tel. 884 347 677 - biuro

World Kennel Union (WKU)Polskie Porozumienie Kynologiczne (PPK)Porozumienie Unia Felinologii Polskiej (PUFP)

Aktualna lista osób przeprowadzających przeglądy hodowlane, przeglądy miotów oraz NIEZAPOWIEDZIANE kontrole hodowli.

Są to sędziowie, asystenci oraz osoby uprawnione przez zarząd Polskie Porozumienie Kynologiczne 
 Asystenci kynologiczni i osoby uprawnione.
Sędziowie kynologiczni