ul. Słowackiego 2B, 05-120 Legionowo (woj. Mazowieckie); e-mail: biuro@swkipr.pl;
tel. 501 053 683 - sprawy pilne; tel. 884 347 677 - sekretariat i księgowość

Lp. Rodzaj Opłaty Kwota
1. Wpisowe 50,00 zł
2. Składka członkowska 60,00 zł
3. Składka współmałżonka 20,00 zł
4. Rejestracja psa na podstawie rodowodu, metryki lub wypisu z księgi wstępnej innej organizacji kynologicznej 30,00 zł
5. Wydanie rodowodu dla szczenięcia / kocięcia 30,00 zł
6. Rejestracja psa / kota w Księdze Wstępnej 30,00 zł
7. Wydanie duplikatu rodowodu lub wypisu z księgi wstępnej 20,00 zł
8. Rejestracja przydomka hodowlanego 40,00 zł
9. Przerejestrowanie hodowli na inną osobę 30,00 zł
10. Przegląd hodowlany 150,00 zł/szt.
11. Przegląd kwalifikacyjny 50,00 zł/szt.
12. Wydanie championatu dla członków i ich psów zarejestrownych w SWKiPR 100,00 zł
13. Stawka za dojazd na przegląd 0,60 zł/km
14. "Certyfikat Wzorcowej Hodowli" 200,00 zł
15. Okresowa kontrola hodowli 50,00 zł
16. Rodowód eksportowy PPK i WKU 100,00 zł
17. Wydanie Interchampionatu 200,00 zł

Za nieprzestrzeganie regulaminu hodowli psów/kotów rasowych Zarząd SWKiPR ma prawo nakładać kary finansowe, przekazywane na cele charytatywne.